HELSEMESTRING
Ved

        Allmennpraksis
        Omsorg for hele familien.

Reverse Therapy
Et mestringsverkt°y for kronisk utmattelsessyndrom,
fibromyalgi, stress og depresjon.

EMI /EMDR
Eye movement integration (°yebevegelsesintegrasjon)
for traumatiske opplevelse og andre alvorlige livshendelser

 

Tlf:  451 48 420     e-post:  mcjuva@live.no      Adresse:  3854 Nissedal