HJEM ALLMENNPRAKSIS REVERSE THERAPY   EMDR PRIS KONTAKT LENKER


 Hva er Reverse TherapyTM ?

Reverse Therapy™ er et praktisk mestringsverktøy som kan brukes ved mangfoldige tilstander, f.eks. kronisk utmattelsessyndrom, fibromyalgi, angst, depresjon og spiseforstyrrelser. Det kan også brukes ved stress og problemer som skaper uro og bekymringer i dagliglivet.

Reverse Therapy™ lærer brukeren teknikker for å redusere, eller fjerne symptomer. Dette skjer ved å forstå ”beskjeden” symptomene gir, dernest ved å foreta en handling i respons på denne beskjeden.

Reverse Therapy™ er basert på fagområdet psykonevroimmunologi (PNI), som er studiet av forholdet mellom hjernen, nervesystemet og immunsystemet, samt disse faktorenes påvirkning på adferd og sykdomsmottakelighet. Dr. John Eaton har arbeidet med PNI, psykologi og psykoterapi siden 1996, og utviklet Reverse Therapy™ prosessen som et resultat av dette arbeidet.

Reverse Therapy™ opererer med 3 begreper:

HPA-aksen er kroppens hormonelle signalakse som består av Hypotalamus, Pituitary (hypofysen) og Adrenal glands (binyrene). Reverse Therapy™ tar utgangspunkt i teorien om at følelser og tanker kan forårsake endringer i HPA-aksen, noe som fører til hormonell ubalanse og endringer i immunsystemets funksjon.

Headmind er våre tankeprosesser. De er individuelle for den enkelte, og individuelt påvirket av alt vi har lært og opplevd fra vi ble født; regler, fraser, rutiner, lover, forventninger, forpliktelser osv.

Bodymind er styreenheten som koordinerer et sofistikert samspill mellom hjernen (headmind) og nerve-, hormon- og immunsystemet (HPA-aksen). Hovedoppgaven til Bodymind er å sørge for at man er trygg, og ved best mulig helse.

Bodymind benytter et annet språk enn Headmind når den kommuniserer med oss. Der Headmind benytter bilder, tanker og regler, vil Bodymind benytte følelser, fornemmelser, intuisjon, stemninger og (som en siste utvei) symptomer.

Følelser er blitt mer vanlig å snakke om i de siste årene, det er en aksept for at folk har behov for å fortelle hvordan de føler, særlig etter en sterk opplevelse. Likevel er det ikke alltid vi har et avklart forhold til våre følelser. En følelse kan være like vanskelig å definere, som den er vanskelig å erkjenne, eller sette ord på.

Utviklingshistoriens far, Charles Darwin, fremla teorien om at det er 6 hovedfølelser; frykt, sinne, sorg, glede, avsky og kjedsommelighet. Reverse Therapy™ opererer med at anger og frustrasjon, også er følelser.

De fleste av oss har et godt utviklet følelsesliv fra ung alder, men vår naturlige evne til å oppleve, samt å gi uttrykk for følelser, blir hemmet når vi blir eldre. Dette skjer pga. utviklingen av Headmind idet vi blir eldre, og dennes tendens til å være fokusert på samfunnsregler, familieregler, skoleregler, fraser, forventninger, osv. Etter hvert overstyrer Headmind våre følelser og vi mister evnen til å lytte til dem.

Bodymind er vårt indre kompass som fanger opp informasjon om alt vi opplever, tolker dette, og sender signaler i form av følelser, eller fornemmelser. Disse signalene er en beskjed om at vi skal foreta oss noe, og ulike signaler krever ulike reaksjoner.

Tristhet kan for eksempel være et signal om å søke trøst hos andre mennesker. Frykt er et signal om å søke trygghet i en viss situasjon, gjennom beskytelse eller bedring av selvtilliten. Sinne er en beskjed om å sikre egne rettigheter på en konstruktiv måte. Glede er et signal om at kroppen har det bra, og er en beskjed om å gjøre mer av det som gleder.

Ingen følelser er negative, de er beskjeder fra Bodymind til vår bevissthet slik at vi kan sikre vår trygghet og vår helse.

Følelser undertrykkes når Headmind overstyrer denne naturlige prosessen ved å presentere bekymringer, forutsi kriser, eller tvinge frem tanken om at det å ta hensyn til emosjonelle behov er ”feil” eller egoistisk. De fleste av oss blir fort fanget i Headmind-logikken, og ved å benekte våre følelser over lengre tid, er kroppen utsatt for å utvikle sykdomssymptomer.

 

Hvordan lages Symptomer og hvorfor skal vi høre på dem?

Ved langvarig undertrykkelse av følelser vil Bodymind registrere at man er i fare for emosjonell overbelastning eller ubalanse. Den hormonelle signalaksen  -  HPA-aksen  -  reagerer med å utløse adrenalin og andre hormoner. Dette er en alarmreaksjon som kan føre til symptomer som hjertebank, mageknipe, svetting, søvnforstyrrelser, osv.

Når Headmind registrerer disse symptomene, har den dessverre en tendens til å gjøre vondt verre ved å skape en angstreaksjon. Man konkluderer med at man har mistet kontrollen over kroppen, og at symptomene kan representere en farlig sykdom. Slik blir symptomene i seg selv et bekymringsmoment. Samtidig, vil Bodymind øke styrken på symptomene for å varsle at det er på tide å reagere, her og nå!

En vond sirkel skapes:

UNDERTRYKKELSE AV FØLELSER

Hvordan kan Reverse Therapy™ hjelpe?

 

Hvis man lærer å lytte til Bodymind, så kan man høre beskjeden som blir gitt gjennom følelser eller fornemmelser, evt. gjennom symptomer. Da kan man også reagere på beskjeden. Da vil ikke Bodymind ha noe ytterligere behov for å benytte symptomer for å kommunisere med oss lengre. Alarmmekanismene slås av, og Bodymind går tilbake til en ”hviletilstand” der den overvåker omgivelsene våre for andre ting som måtte kreve vår oppmerksomhet.

Reverse Therapy™ er derfor en opplæringsprosess hvor man lærer:

·       Å lytte til følelser og kroppens meldinger (Bodymind).

·       Å reagere på beskjeden følelsene / symptomene gir på en praktisk måte

Sentralt i Reverse Therapy™ er endring av fastlåst adferd. Med støtte og hjelp fra terapeuten lærer man seg nye mestringsstrategier og adferd. I behandlingsprosessen er det lite fokus på analysering, eller "å tenke seg gjennom prosessen". Dette er Headmind-arbeid, og overfokus på dette området utgjør en fare for å bli fanget opp i regler og forventninger.

Reverse Therapy™ har hovedfokus på å opprettholde kontakt med Bodymind  -  lytte til Bodymind-beskjeder, og handle på disse signalene med en gang. Dette gjøres gjennom avslapningsteknikker som skaper oppmerksomhet på Bodymind. For å handle på beskjedene HER OG NÅ, kreves planlegging sammen med terapeuten. Det er ofte nødvendig å sette av mer tid til seg selv, si nei til urimelige krav, samt bruke mer tid på personlige behov, eller aktiviteter som øker glede og selvtillit.

Bodymind trenger balanse og glede. Aktiviteter som skaper indre glede, utløser gledehormonet endorfin. Endorfin er kroppens naturlige morfin, og en naturlig "motgift" til en overbelastet HPA-akse. Den beste måten å utløse endorfiner på, er gjennom fysisk aktivitet. Andre metoder kan være avslapningsteknikker, lytte til musikk, lese dikt, være ute i naturen, tegne /maler, osv. Listen er lang og bare begrenset av din fantasi!

Så snart Bodymind registrerer at de krevde handlinger er utført,  vil Hypotalamus få beskjed om å redusere eller slå av symptomene  -  ofte for godt.

 

Hvis du vil lese mer om Reverse Therapy™ kan du lese Dr John Eatons bok.

Boken er tilgjengelig på både Norsk og Engelsk. Norsk versjon kan bestilles fra McJuva Medical ved å ringe 451 48 420, eller sende e post til mcjuva@live.no.

Du kan også lese John Eatons nye bok: ”Reverse Therapy for Health”, gratiswww.reverse-therapy.com

 

Tlf:  451 48 420     e-post:  mcjuva@live.no      Adresse:  3854 Nissedal