Med 10 års erfaring fra allmennpraksis, kan jeg tilby helhetlig omsorg for hele familien.

Jeg har særlig interesse for sykdommer relatert til samfunnspåvirkninger, livshendelser og arbeidsmiljø. Forebygging er nøkkelen til god helse, men hvis du allerede har et helseproblem, kan jeg også hjelpe deg med dette.

Hvis du ønsker en årskontroll med fokus på forebyggende tiltak, en kvinnehelsekontroll, eller fast oppfølging av kronisk sykdom, er du også velkommen.

Du står selvsagt fritt til å bruke den legen du ønsker, og kan gjerne fortsatt stå oppført på listen til en offentlig fastlege, selv om du velger å bruke mitt kontor.

Legekontoret drives uten avtale med, eller refusjon fra det offentlige, dvs. at du fullt ut må betale det tjenesten koster (se prisliste). Av samme grunn kan ikke frikort benyttes ved kontoret.

Prøvesvar

Vi tar ansvar for å gi pasientene beskjed om nødvendig oppfølging, kontroller, o.l. Den enkelte pasient kan avtale med legen om hvordan han/hun ønsker svar. Vi har dessverre ikke kapasitet til rutinemessig utsending av brev til den enkelte ang. normale prøvesvar.

 

 

Ved en nødssituasjon  -  RING   113

Tlf:  451 48 420     e-post:  mcjuva@live.no      Adresse:  3854 Nissedal