Med 10 års erfaring fra allmennpraksis, kan jeg tilby helhetlig omsorg for hele familien.

Jeg har særlig interesse for sykdommer relatert til samfunnspåvirkninger, livshendelser og arbeidsmiljø. Forebygging er nøkkelen til god helse, men hvis du allerede har et helseproblem, kan jeg også hjelpe deg med dette.

Hvis du ønsker en årskontroll med fokus på forebyggende tiltak, en kvinnehelsekontroll, eller fast oppfølging av kronisk sykdom, er du også velkommen.

Du står selvsagt fritt til å bruke den legen du ønsker, og kan gjerne fortsatt stå oppført på listen til en offentlig fastlege, selv om du velger å bruke mitt kontor.

Legekontoret drives uten avtale med, eller refusjon fra det offentlige, dvs. at du fullt ut må betale det tjenesten koster (se prisliste). Av samme grunn kan ikke frikort benyttes ved kontoret.

 

Sykemeldinger

Lov om Folketrygd krever at pasienten må vurderes av lege for å kunne bli sykemeldt.

Sykepenger ytes til den som er arbeidsufør på grunn av en funksjonsnedsettelse som klart skyldes egen sykdom eller skade. Arbeidsuførhet som skyldes sosiale eller økonomiske problemer og lignende, gir ikke rett til sykepenger.

Tilbakedatering av sykemelding er ikke tillatt. Det er derfor viktig at pasienter som mener de trenger sykemelding, ringer kontoret fra første dag det er behov for dette. Sykemelding pr telefon skal normalt følges opp av legeundersøkelse etter få dager.

 

 

Ved en nødssituasjon  -  RING   113

Tlf:  451 48 420     e-post:  mcjuva@live.no      Adresse:  3854 Nissedal