Med 10 års erfaring fra allmennpraksis, kan jeg tilby helhetlig omsorg for hele familien.

Jeg har særlig interesse for sykdommer relatert til samfunnspåvirkninger, livshendelser og arbeidsmiljø. Forebygging er nøkkelen til god helse, men hvis du allerede har et helseproblem, kan jeg også hjelpe deg med dette.

Hvis du ønsker en årskontroll med fokus på forebyggende tiltak, en kvinnehelsekontroll, eller fast oppfølging av kronisk sykdom, er du også velkommen.

Du står selvsagt fritt til å bruke den legen du ønsker, og kan gjerne fortsatt stå oppført på listen til en offentlig fastlege, selv om du velger å bruke mitt kontor.

Legekontoret drives uten avtale med, eller refusjon fra det offentlige, dvs. at du fullt ut må betale det tjenesten koster (se prisliste). Av samme grunn kan ikke frikort benyttes ved kontoret.

 

Resepter

Pasienter oppfordres til å be om nødvendige resepter når en er til konsultasjon hos legen

Faste medisiner kan ofte fornyes ved telefon konsultasjon.

Antibiotika skrives ikke ut uten kontakt med lege.

Vanedannende medikamenter, A- og B-preparater, skrives kun ut til pasienter med abonnement.

Resepten kan hentes ved kontoret eller fakses til apotek etter avtale (husk å oppgi hvilket apotek den skal fakses til). Eventuelt kan den sendes i posten. Faks/post er gebyrbelagt.

 

 

Ved en nødssituasjon  -  RING   113

Tlf:  451 48 420     e-post:  mcjuva@live.no      Adresse:  3854 Nissedal